Агриндо ЕООД - Производство и продажба на ориз

Собствено производство

Осигуряване на различни видове ориз с високо качество.

  • Агриндо има собствено производство на оризова арпа
  • Обработва, както собствена, така и наета земя на територията различни землища в Пловдивска област
  • Има собствена земеделска техника с която обработва оризовите площи
  • Прилага сейтбооборот на полетата, осигурявайки по високо качество на продукцията
  • Притежава собствена лаборатория за определяне на качеството
  • Сушене и складиране на зърнени култури