Агриндо ЕООД - Производство и продажба на ориз

За Агриндо ЕООД

Фирмата има над 20 годишна история. Създадена е през 2002 година.


Първоначално фирмата се занимава с търговия и обработка на ориз след като закупува оборудване от Индонезия, започвайки с първоначален капацитет от 2.5 тона на час. И по това време започва и да отглежда собствена продукция.


По-късно Агриндо ЕООД подобрява продуктовата си линия закупувайки оборудване от Zaccaria Бразилия, като увеличава капацитета си на 16 мт/ч. Наред с това фирмата започва разпространение на своята продукция на местния пазар, както и изнася ориз в ЕС и трети страни.


Агриндо ЕООД отглежда близо 7 000 д-ка оризища и разполага със собствен агро парк.


Качество качеството на произведения от нас ориз се гарантира от нашите експерти както и от подобренията на оризовата мелница.


Разполага с пакетираща линия с разфасовки на 5кг, 10кг, 15кг, 20кг и 25 кг.


Неразделна част от Агриндо ЕООД е непрекъснатия растеж и разширение на идеите и опита ни, посредством които ние оставаме конкурентно способни на пазара.

Агриндо ЕООД документира, изпълнява и поддържа качество за контрол, което изпълнява изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 22000 в произдодството, пакетирането и търговията с ориз и оризови продукти.